Krajane.cz | Austrálie - Belgie | Británie | Francie | Irsko | Kanada | Lucembursko | Německo | Nizozemsko | Rakousko | Řecko | Španělsko | Švédsko | Švýcarsko | USA
Vítejte :) | Uživatel: Heslo: Pamatovat: | Zaregistrovat! | Heslo? | cz sk en
Personal tools
Views

Strata dokladov v zahraničí


From Wiki

Jump to: navigation, search

Krádež / strata dokladov:

Pokiaľ došlo ku krádeži Vašich dokladov alebo ste doklady stratili a neviete ich nájsť, je dôležité krádež/stratu nahlásiť okamžite miestnej polícii a následne slovenskému veľvyslanectvu, ktoré Vám pomôže s návratom na Slovensko.

Na polícii bude spísaný protokol o hlásení krádeže/straty, ktorý budete potrebovať pri vybavovaní nových dokladov. Tento doklad Vám bude slúžiť aj pre prípad, že zlodej/nálezca Vaše doklady zneužije.

Pokiaľ Vám boli odcudzené aj platobné karty a telefón, mali by ste ich používanie okamžite zablokovať – kontaktovať svoju banku a mobilného operátora a krádež ohlásiť.

Rovnako by ste mali čo najskôr kontaktovať svoju zdravotnú poisťovňu a iné inštitúcie, ktorých preukazy Vám boli s dokladmi odcudzené, nakoľko ich môže zlodej zneužiť a spôsobiť Vám tak nemalé škody.

Po krádeži alebo strate dokladov a bezprostrednom nahlásení krádeže/straty polícii, ste povinný si požiadať o vystavenie nových dokladov:

Contents

1. Občiansky preukaz

Musíte požiadať príslušný úrad (Okresné riaditeľstvo policajného zboru) podľa miesta trvalého bydliska o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od jeho straty alebo odcudzenia.

Veľvyslanectvá SR v zahraničí nie sú oprávnené prijímať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu, ale stratu alebo odcudzenie OP v zahraničí je potrebné im nahlásiť.

2 .Vodičský preukaz

Stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu máte povinnosť nahlásiť okresnému dopravnému inšpektorátu, ktorý vodičský preukaz vydal a to do siedmich dní.

Veľvyslanectvá SR v zahraničí nie sú oprávnené prijímať žiadosti o vydanie nových vodičských preukazov.

3. Cestovný doklad (pas)

V prípade, že ste stratili alebo Vám bol odcudzený cestovný pas a prechodne alebo dlhodobo sa zdržiavate v zahraničí, môžete požiadať o vydanie nového cestovného pasu zastupiteľský úrad SR príslušný pre krajinu Vášho pobytu, avšak pri strate alebo znehodnotení starého pasu, budete musieť zaplatiť poplatok vo výške štvornásobku bežného poplatku. Pri podaní žiadosti o nový pas ste povinný okrem iného predložiť potvrdenie z miestnej polície o nahlásení krádeže alebo straty cestovného pasu. Ak niekto stratí pas a nenahlási to, môže dostať pokutu až do výšky 331 eur.

4. Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla

Stratu alebo krádež osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla máte povinnosť hlásiť na okresný dopravný inšpektorát, ktorý osvedčenie vydal.

5. Ostatné doklady, karty, preukazy

Ich stratu/krádež je potrebné hlásiť inštitúciám, ktoré ich vystavili. Nie je dobré odkladať hlásenie týchto strát, nakoľko zneužitie ktoréhokoľvek preukazu, či karty Vám môže spôsobiť často vážne ujmy. Pri vybavovaní nových preukazov je vhodné mať už vystavený nový OP, pretože na jeho základe sa overuje Vaša identita a zmenu OP musíte ohlásiť inštitúciám, ktoré Vás evidujú, prípadne Vám poskytujú služby.


Více: www.mzv.sk


Toolbox

Impressum (Pravidla stránky) | Kontakt | NovyZeland.co.nz © 2024
Stránky krajanů o životě na Novém Zélandu. O životě, práci, srazech a akcích, zábavě, ubytování, studiu, kultuře. Užitečné články, diskuze, galerie, seznamka, inzerce práce a bydlení a spoustu užitečných a aktuálních informací o životě české a slovenké komunity na NZ.

Zahnarzt München